Our Recent Posts

10 lucruri pe care nu le știai despre „Vlăstarul” și despre Spiru

1. MIRCEA ELIADE, elev de liceu, s-a afirmat în paginile revistei Vlăstarul, ,,pe care o redacta aproape singur şi cu prea puţinul ajutor al câtorva colegi”. Dovada se regăseşte în scrierea memorialistică Jurnal în căutarea lui Dumnezeu (Iaşi, Editura Institutului European, 1994, p.100) a lui Arşavir Acterian, coleg de liceu cu M. Eliade.

2. MIRCEA ELIADE cânta la pian. Mărturii în acest sens regăsim fie în numere ale revistei Vlăstarul (spre exemplu, în nr. 4-5/1925, este menţionată contribuţia sa în cadrul Şedinţelor literare: ,,ne-a cântat la pian bucăţi din Grieg, Eisenhadler”), fie în cartea lui A. Acterian: ,,participa la festivităţile şcolii, cântând la pian”.


3. NICOLAE STEINHARDT, într-un numar al ,,Vlăstarului“ din anul 1929, și-a exprimat părerea cu privire la scopul revistei. Iată cuvintele sale: E bine cunoscut gustul, adesea exagerat, al adolescenților pentru dialectică, idei, cărți și tot ceea ce e ideal. Din acest gust a rezultat (...) dorința de a scrie, comună aproape tuturor tinerilor. Care e omul care n-a compus în tinerețea lui cel puțin câteva versuri proaste? Revista Vlăstarul a fost făcută tocmai pentru a satisface aceasta dorința și a da posibilitatea elevilor acestui liceu să-și publice încercările cele mai reușite.


4. În anul 1928, CONSTANTIN NOICA (elev al Liceului„Spiru Haret“) mărturisea că s-a numărat printre cei care au contribuit la reapariția revistei Vlăstarul. În articolul Revizuiri, Noica intuia rolul revistei: acela de a permite manifestarea autentică a „fondului sufletesc al câtorva. Talentul nu e axa de susținere a gesturilor din arta tinerilor. Dacă se găsește, cu atât mai bine. Tinerii sunt artiști dintr'altă pricină: pentru că sunt autentici“.(Vlăstarul, anul V, nr. 1, p.7).


5. Încă din 1925 a fost evidenţiată, într-o şedinţă a Comitetului şcolar, importanţa unei reviste şcolare, în general, şi a Vlăstarului,în special. În Registrul de procese verbale al Comitetului şcolar din anii 1920-1932, la pagina 111, revista era caracterizată drept ,,cea mai deseamă emulaţiune pentru elevii acestui liceu“. De asemenea, se insista asupra contribuţiei tuturor profesorilor pentru a deveni ,,o revistă şcolară de mare însemnătate“.


6. Iniţial, pentru uniformele elevilor, s-a optat pentru culoarea „gris stropit”. Informaţia o regăsim într-un proces-verbal din 11 iunie 1926, înacelaşi Registru, la pagina 176.


7. Pe lângă revista Vlăstarul, elevii Liceului,,Spiru Haret“ au mai publicat încă două reviste, între anii 1930-1931. Ele s-au numit: Lumini şi umbre (sub coordonarea profesorului G.Marinescu, care coordona, simultan, şi activitatea Vlăstarului) şi Mlădiţa.


8. Există un număr al revistei, apărut în anul 1943, despre a cărui existență nu s-a scris. În Dicționarul presei românești, e menționat anul 1942, urmat de o pauză. Echipa Vlăstarul a intrat însă în posesia lui în anul 2016.
 

aboutus

Te încântă ceva în jur?

Sau te nemulțumește?

Vrei să ne spui, chiar și puțin,  ceva din ce ai trăit?

Sau să-ți fie publicate creațiile? 

Așteptăm un semn de la tine. Doar atât. 

ECHIPA

„Vlăstarul” este revista Colegiului Național „Spiru Haret” din București,

înființată în anul 1923.

©2018 - „Vlăstarul”. Toate drepturile rezervate. ISSN-L = 2065 – 4308

  • Facebook - White Circle
  • White Twitter Icon
  • logo-cnshb